Marokko Reizen

Voorwaarden

 
ANVR: 
Nova Vakantiereizen (KvK 34205573) is aangesloten bij de ANVR.  De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.  Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.


DOWNLOAD HIER DE ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN

LEES HIER DE ANVR BAGAGE- EN VERVOERVOORWAARDEN

Wettelijke informatie: De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden.

MEER INFORMATIE OVER BASISRECHTEN KRACHTENS RICHTLIJN (EU) 2015/2302 >>

Aanvullende voorwaarden
De navolgende bepalingen zijn door Nova Vakantiereizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

DOWNLOAD HIER DE NOVA VAKANTIEREIZEN AANVULLENDE VOORWAARDEN
 
 
 

SGR:
Nova Vakantiereizen (KvK nr.  34205573) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. 

KLIK HIER VOOR DE SGR GARANTIEREGELING

SGRZ:
 
Ons bedrijf is aangesloten bij SGRZ.

Dit is het zakelijke zusje van SGR. SGRZ is een garantiefonds voor de zakelijke markt. SGRZ: het zakelijke zusje van SGR. SGRZ is een garantiefonds voor de zakelijke markt.  

KLIK HIER VOOR DE SGRZ GARANTIEREGELING

MEER INFORMATIE SGRZ.
 

Calamiteitenfonds:
Nova Vakantiereizen (KvK nr. 34205573) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. 

KLIK HIER VOOR DE CALAMITEITENFONDS GARANTIEREGELING
 

Better holidays 
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.  
 
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.  Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen. 

Bestrijding kindersekstoerisme   
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl  Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Privacy policy
Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom hebben wij een privacy policy opgesteld om aan te geven op welke manier wij persoonsgegevens gebruiken. 

LEES HIER ONZE PRIVACY POLICY >>  

 

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2024 Nova Tours, site by TravelDNA™
Back To Top